11-radnica-oziva

11. Radnica ožíva – Hlavné námestie

Stará radnica

 

Stará radnica je najstaršou radnicou na Slovensku a najvýznamnejšou svetskou stavbou mesta Bratislavy. Jej vznik siaha do konca 13. storočia, z ktorého sa zachovala nárožná veža. Do dnešných čias sa zachoval pôvodne gotický dom s vežou richtára Jakuba, spomínaný už v roku 1370.  Vo fasáde veže Starej radnice nájdete zabodnutú guľu ešte z čias, keď Napoleon ostreľoval Bratislavu. Na budove Starej radnice si môžete všimnúť malý farebný obrázok spojený s legendou o krivoprísažníkovi.

V rokoch 2005 až 2011 prebehla generálna obnova celého areálu Starej radnice. Počas nej sa obnovila gotická kaplnka, kamenné podlahy, nástenné maľby, ale tiež interiér tereziánskeho archívu či barokové schodisko. To umožnilo návštevníkom dostať sa k viacerým artefaktom, ktoré predtým prístupné neboli. Súčasne s opravou prebiehal výskum, ktorý priniesol mnohé nové objavy a poznatky v suteréne či v miestnostiach na prízemí. Návštevníci sa môžu na vežu Starej radnice, odkiaľ sa naskytá nádherný výhľad na staré mesto a jeho okolie.

 

LEGENDA
Krivoprísažník

 

Legenda hovorí, že ide o krivoprísažníka, ktorý chcel pomocou falošnej listiny okradnúť chudobnú vdovu o pole. Bol to mocný radný pán Mahler, ktorý si zaumienil, že skúpi pozemky v Slávičom údolí. Od chudobných ľudí poskupoval za lacný peniaz pozemky, aby rozšíril svoje hospodárstvo. Na konci Slávičieho údolia stál dom Antona Mäsiarika, drobného mäsiara. Anton bol dobrý a statočný človek a dom, ktorý zdedil po svojom otcovi. Predal ho nemienil, a tak mu Mahler začal strpčovať život a odrazil mu potôčik, ktorý pretekal cez jeho pozemok. Bez vody zostať nemohol, a tak začal Mäsiarik kopať novú studňu. No žiaľ ho pritom zasypalo.

Keď sa jeho žena Matilda vrátila z pohrebu, videla že Mahler rabuje jej dom. Ukázal jej listinu, že jej muž už dávno naňho dom prepísal. Matilda hneď ráno zašla za richtárom na dnešnú Starú radnicu, kde zasadala mestská rada. Keď tam videla Mahlera, hneď richtárovi povedala, že ju okradol. Matilda sa zaprisahala, že hovorí pravkdu, no aj Mahler vytiahol listinu a pred pánmi prisahal, že je pravá. Vtedy do radnice udrel blesk, vletel dnu otvoreným oknom a zapálil Mahlera. Keď sa blesk vytratil zo sály, Mahlera tam nebolo. No nad vchodom do radnice sa zrazu  ukázal obraz s podobizňou Mahlera. V  minulosti sa ho niekoľkokrát snažili prekryť, nikdy sa to však nikomu nepodarilo.

 

Zdroj: legendy a povesti od spisovateľa a zberateľa rozprávok Igora Janotu