12. Okno do vesmíru – Hviezdoslavovo námestie

Hviezdoslavovo námestie

 

Hviezdoslavovo námestie patrí k najkrajším a najživším bratislavským verejným priestranstvám. Ako námestie vznikalo postupne až v druhej polovici 18. storočia. Predtým tu stáli iba domy rybárov a riečny prístav na jednom z dunajských ramien. Po zbúraní mestských hradieb, ktoré iniciovala cisárovná Mária Terézia, námestie bolo vydláždené a vysadené stromové aleje.

Námestie využívali obyvatelia Bratislavy najmä na prechádzky, preto dostalo najprv názov Promenáda. Odvtedy malo viacero pomenovaní, napr. Theaterplatz (1840) v súvislosti s existenciou mestského divadla. V roku 1889 ho pomenovali po maďarskom revolucionárovi Lajosovi Kossúthovi. Súčasné pomenovanie po najvýznamnejšom slovenskom básnikovi a dramatikovi nesie od roku 1932.

Medzi najvýznamnejšie stavby súčasného Hviezdoslavovho námestia patrí budova Slovenského národného divadla, ktoré postavili medzi rokmi 1884 a 1886 podľa projektu známych viedenských architektov F. Fellnera a H. Helmera.

 

Zaujímavosti k inštalácii Okno do vesmíru

Na obrazovke je vygenerovaný fraktál, ktorý je možné upravovať gestami ruky. Zovretou päsťou návštevník uchytí fraktál a pohybom k sebe ho priblíži. Naopak pohybom od seba ho oddiali. Gestom laso invertuje farby, čiže zmení farebnosť fraktálu. Pri každom pohybe sa fraktál prekreslí a zmení tak svoj tvar. Ak sa návštevník rozhodne si fraktál uložiť a neskôr stiahnuť, toto sa udeje pri priložení QR kódu k čítačke.

Návštevník si fraktál stiahne po registrácii na www.festivalsvetla.sk/registracia, kde môže exponáty hodnotiť a vybrať, ktoré ho najviac zaujali.