13. Dunajské kráľovstvo – Rázusovo nábrežie

Rázusovo nábrežie

 

Rázusovo nábrežie  kedysi známe aj ako Graf Batthyany Lajos Quai alebo Batthyány Lajos part – pomenované podľa predsedu prvej nezávislej, revolučnej vlády Uhorska Ľudovíta Baťána, rodáka z Prešporku, ktorého nechala viedenská cisárska vláda v roku 1849 v Pešti popraviť.

      Po vzniku prvej Československej republiky dostala táto ulica dočasne politicky neutrálny názov Príboj a od roku 1931 bolo nábrežie známe ako Jiráskovo nábrežie, ktoré za slovenského štátu premenovali podľa úspešného spisovateľa, kňaza a politika Martina Rázusa 

 

LEGENDA

 

Dunajské kráľovstvo

 

Dunaj aj so svojimi mnohými ramenami bol odpradávna miestom rôznych vodných bytostí a mocností. Dunajskému kráľovstvu vládol mocný Rybí kráľ. Jedného dňa sa zjavil starcovi, a požiadal ho, aby dunajským rybárom jeho odkaz odovzdal. Odkaz znel tak, že po celý rok môžu na Dunaji ryby chytať, iba nie na Štedrý deň, lebo vtedy sa Dunaj na druhý bok obracia. Rybár odkaz odovzdal, no dočkal sa výsmechu. Hlavne mladí rybári mu neverili, a tak sa na Štedrý deň vybrali na ryby. Keď sa však z lovu sa nevrátili, ostatní rybári sa zľakli a odvtedy viac v tento deň na lov nešli.

Mnoho rokov po tejto udalosti prišla do Bratislavy na návštevu kráľovná Mária Terézia. Bolo to tesne pred Vianocami a kráľovná požiadala rybárov, aby jej na Štedrý deň nalovili ryby. Rybári jej požiadavku odmietli a vysvetlili jej, o čo ich požiadal Rybí kráľ. Kráľovná sa však tomu zasmiala a vyhlásila, že ona je predsa panovníčka celej ríše, a teda je nad vodným kráľovstvom, preto sa im nič nemôže stať. Rybári ju teda poslúchli a nasadli do člnov. Zrazu sa však voda zodvihla a na mieste sa zjavil sám Rybí kráľ. Všetkých rybárov stiahol pod vodu so sebou. Na žive nechal len jedného starčeka, aby mal kto príhodu porozprávať.

Kráľovná oľutovala, že požiadavku Rybieho kráľa neuposlúchla, ale už bolo neskoro. Aby sa to viac neopakovalo, sama vydala prísny zákaz loviť ryby na Štedrý deň.

 

Zdroj: legendy a povesti od slovenskej spisovateľky Márie Ďuríčkovej