6. Cesta kráľov

6. Cesta kráľov – Michalská

Michalská ulica

 

Jedným z najtradičnejších vstupov do historického jadra Starého Mesta je vstup na začiatku Michalskej ulice, ktorý vedie po kamennom moste sv. Michala. Most, ktorý postavili v prvej polovici 18. storočia, sa klenie ponad bývalú hradbovú priekopu. Ide o najstarší zachovaný most v meste. Na Michalskú ulicu sa ďalej pokračuje cez zvyšok brány, ktorá od 15. storočia chránila dôležitý vchod do vnútorného mesta. Už v stredoveku tu stáli domy kukpeco a remeselníkov. Na ulici sa nachádza niekoľko pozoruhodných pamiatok. V roku 1809 ostreľoval Napoleon z Petržalky Prešporok a niektoré domy boli zasiahnuté delovými guľami. Kedysi po tejto ceste prechádzali králi.

Michalská brána je jediná zachovaná brána pôvodného mestského opevnenia. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1411. Svoje meno dostala podľa kostola sv. Michala, ktorý stál na neďalekom predmestí. Preto bol pred ňou postavený barbakan, o ktorého úzkom podjazde pre chodcov sa hovorí, že ním chodieval mestský kat. Povera vraví, že toho, kto cez neho prejde a bude pritom rozprávať, do roka a do dňa čaká smrť. Iná povera hovorí o tom,  že ak študenit, prechádzajúci popod bránu rozprávajú, na druhý deň ich v škole budú skúšať. Ale na druhej strane, ak pri prechode touto bránou zadržíte dych a želáte si niečo, tak sa vám to splní.

Michalská veža – je jeden z ďalších zo symbolov Bratislavy. Stavali ju celé storočia. Najstaršie sú prvé dve poschodia, ktoré pochádzajú z prvej polovice 14. storočia, zvyšok dostavali o 200 rokov neskôr. Dnes je pod Michalskou vežou umiestnený nultý kilometer, od ktorého sa odpočítavajú vzdialenosti jednotlivých svetových metropol od Bratislavy.

Mnohí návštevníci bratislavského korza si určite všimli obnovenú  laserovú líniu, ktorá od polovice júla 2016 pravidelne oživuje nočné ulice Starého Mesta. Laserová línia bola obnovená na podnet starostu Starého Mesta Radoslava Števčíka a vďaka spolupráci Starého Mesta a spoločností SIEMENS a KVANT. Bude súčasťou aj Festivalu svetla Bratislava 2016.

V roku 2000 bolo rozsvietenie tejto inštalácie súčasťou vernisáže tretieho ročníka medzinárodného podujatia Socha a objekt.