5. Bozie milosrdenstvo

5. Božie milosrdenstvo – Kostol Klarisiek

Kostol a kláštor Klarisiek

 

Gotický kostol Klarisiek zo začiatku 14. storočia. Svätá Klára z aristokratického roduOfferducciovcov bola zakladateľkou ženského Rádu svätej Kláry – teda klarisiek.

Je to jedna z dominánt bratislavského Starého mesta a patrí k najstarším a najvýznamenejším architektonickým dielam Bratislavy. Výraznou architektonickou črtou kostola je päťboká veža spojená so známou legendou o nenaplnenej láske.

Jednou z najvzácnejších obyvateliek kláštora bola česká kráľovná-vdova Žofia Bavorská, ktorá po smrti svojho manžela našla v kostole útočisko a zotrvala tu až do svojej smrti roku 1425. Priľahlý kláštor slúžil kedysi ako škola, ktorú navštevovali aj významné osobnosti ako skladateľ Béla Bartók a slovenský vynálezca Jozef Murgaš.

Súčasne patria objekty kostola a kláštora k zaujímavým aj z hľadiska rôznorodého využitia – ako miesta bohoslužieb, nemocnica, na školské účely až po knižnicu, výstavné priestory a koncertnú sieň. V roku 1964 mesto pridelilo kostol Galérii mesta Bratislava. V súčasnosti sa interiér využíva ako koncertná sieň a na príležitostné umelecké výstavy.

 

LEGENDA
Návštevníkov zaujme predovšetkým gotická veža zaujímavá svojím päťbokým tvarom. Legenda hovorí, že gotickú vežu postavil rytier Kristián z lásky k mníške Matilde. Predstavená kláštora Kristiánovi dievčinu sľúbila za podmienky, ak postaví vežu. Kristián vežu postavil a počas stavania veže nemohol spustiť oči z krásnej mníšky Matildy. Ani Matilde nebol ľahostajný a vždy, keď ho zazrela, jej líca zrumeneli.

Predstavená však svoj sľub nedodržala a ich láske zabránila. Matilde tak zostali len oči pre plač a veruže ich neutešil ani pohľad na nádhernú kostolnú vežu.