Súťaž

Hlasujte a hrajte o super ceny!

Počas celého festivalu budete mať možnosť hlasovať o najzaujímavejšiu inštaláciu. Hlasovanie bude prebiehať dvoma spôsobmi:

  1. elektronicky pomocou QR kódu. QR kódy spolu s pohľadnicami sa budú rozdávať v blízkostiach inštalácii počas celého festivalu. Pomocou identifikačného čísla budete môcť hlasovať cez našu web stránku,
    REGISTRÁCIA TU
  2. vyplnením hlasovacieho lístku v mieste inštalácií

Hlasovanie začína dnes, 22.9.2016 a bude trvať do 24.09.2016 do 23:00 hod.

Výhercu vylosujeme v pondelok 26.9.2016 a na Európskej noci výskumníkov dňa 30.09.2016 budeme odovzdávať ceny.

Výherca bude oboznámený o výhre mailom. Ak mail do dvoch dní nepotvrdí, bude vylosovaný iný výherca.

  1. cena – datavideoprojektor
  2. cena – fotoaparát
  3. cena – mobilný telefón

Tešíme sa na Vás!