Vedomostný ostrov – workshop Fotonika

Ďalšou aktivitou Festivalu bude Vedomostný ostrov - celodenná séria workshopov a prednášok pre školy a verejnosť s tematikou Svetlo a fotonika. Cez deň budú workshopy prebiehať pre registrovaných návštevníkov - študentov stredných škôl (piatok 16. 3.) a žiakov základných škôl s rodičmi (sobota 17. 3.), vo večerných hodinách (od 18:00 do 22:00 h) bude workshop voľne prístupný pre širokú verejnosť. Toto všetko bude vsadené do zaujímavého prostredia - lode Rivers Club na Dunaji premenenej počas festivalu na svetelný ostrov.

Podujatie je určené pre všetkých tých, ktorí si chcú prehĺbiť vedomosti o svetle, pútavou formou sa dozvedieť viac o fotonike, mikroskopii, fotografii, laseroch a ďalších na svetle založených technológiách. Program bude kombinovať popularizačné prednášky odborníkov z rôznych oblastí s praktickými aplikáciami a experimentami so svetlom. Bude obsahovať tiež diskusie a odporúčania o možnej perspektíve profesionálneho rozvoja ako pre žiakov, tak aj pre učiteľov a rodičov.