Festival svetla 2016: Ďakujeme

Festival svetla Bratislava 2016, ktorý sa konal v dňoch 22.-24.9.2016, máme úspešne za sebou. Mnohí si z neho odnášajú krásne fotografie, videá, ale hlavne zážitky.

Touto cestou by sme sa v mene usporiadateľov chceli poďakovať všetkým návštevníkom,  ktorí  sa zúčastnili  na Festivale svetla Bratislava 2016 a prispeli tak k nezabudnuteľnej atmosfére. Veľmi nás potešili pozitívne ohlasy verejnosti, ako aj námety na ďalšie ročníky.

Naše úprimné poďakovanie za podporu podujatia patrí hlavnému mestu SR Bratislava a mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ako aj všetkým ostatným partnerom, ktorí sa podieľali na jeho realizácii.

Nakoniec sa chceme poďakovať aj každému, kto na Festivale svetla pracoval, čímkoľvek priložil ruku k dielu a pričinil sa o dobrý priebeh tohto krásneho podujatia.

SRDEČNE ĎAKUJEME!

Usporiadateľ Festivalu svetla Bratislava

SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu