FESTIVAL SA POSÚVA...
 

Vážení návštevníci a priaznivci Festivalu svetla,

všetci v našom organizačnom tíme máme záujem priniesť prostredníctvom Festivalu svetla jeho návštevníkom pozitívne posolstvo a radostnú emóciu, prehĺbiť ich poznatky o svetle a histórii Bratislavy a dať priestor na verejnú diskusiu o svetle z rôznych rovín a pohľadov.
Vzhľadom k súčasnej situácií sme sa však rozhodli preložiť konanie podujatia z pôvodne plánovaného 16. - 17. marca 2018 na iný, spoločensky vhodnejší termín. Veľmi nám záleží na pokojnom priebehu nášho podujatia, preto veríme, že toto naše rozhodnutie pochopíte.
Nový termín konania Festivalu svetla Bratislava 2018 Vám oznámime ihneď, keď ho budeme mať potvrdený od všetkých zúčastnených partnerov.