O projekte

Festival svetla, Bratislava 2018

Príďte sa poprechádzať Bratislavou a zažite ju v inom svetle!

Festival svetla, Bratislava je projekt, ktorý spája vedu, technológie, umenie a zábavu. Počas dvoch dní (16. - 17. marca 2018) budú v širšom centre Bratislavy umiestnené statické, dynamické aj interaktívne svetelné inštalácie, ktoré budú kombinovať vyspelé technológie, súčasné umenie a moderné vedecko-technické riešenia. Okrem inštalácií sa počas festivalu uskutoční viacero sprievodných podujatí (workshop o fotonike, verejné diskusie a i.).

Podujatie Festival svetla, Bratislava 2018 sa koná pod záštitou primátora Hl. mesta Bratislavy JUDr. I. Nesrovnala a starostu mestskej časti Staré Mesto Mgr. R. Števčíka

Cieľom Festivalu svetla je popularizovať úlohu kreatívneho priemyslu a fotoniky - vedy a technológií pracujúcich so svetlom - pre život, prácu a zábavu v modernom meste. Zámerom je poskytnúť platformu pre vzájomné zdieľanie rôznych prístupov k spoločnej ústrednej téme "Svetlo", vrátane inštalácií a performancií inšpirovaných fyzikou svetla, aplikácií najmodernejších technológií generácie svetla, či technológií využívajúcich moderné vizuálne a kreatívne postupy. Súčasťou tohto zámeru je aj prezentácia a podpora inovatívnych a environmentálne priaznivých technológií svietidiel s využitím LED, laserových technológií a optovlákien, ako aj aplikácie najmodernejších zobrazovacích a komunikačných prostriedkov.
Neoddeliteľnou súčasťou Festivalu je pripomenutie si histórie a realít mesta Bratislavy. Inštalácie budú preto predovšetkým na miestach významných stavieb a objektov, pochádzajúcich z dávnej minulosti, či z nedávnej histórie rozvoja mesta.

História

Podujatie Festival svetla, Bratislava 2018 nadväzuje na úspešné podujatia: Art of Light - Festival svetla 2015 (www.artoflight.eu), ktorý sa uskutočnil počas Medzinárodného roku svetla (www.light2015.org) v dňoch 10. - 12. októbra 2015 a na Festival svetla, Bratislava 2016, ktorý prebiehal v dňoch 22. - 24. septembra 2016 (www.festivalsvetla.sk) v spolupráci s Magistrátom Hlaveného mesta Bratislava a s mestskou časťou Bratislava - Staré mesto.

 


Ak sa 20.storočie  považovalo za zlatý vek fyziky a elektroniky, nastupujúce 21. storočie môžeme právom považovať za nastupujúce storočie fotoniky. Zámerom Festivalu je preto poskytnúť platformu pre vzájomné zdieľanie rôznych prístupov k spoločnej ústrednej téme "Svetlo", vrátane inštalácií a performancií inšpirovaných fyzikou svetla, aplikácií najmodernejších technológií generácie svetla, či technológií využívajúcich moderné vizuálne a kreatívne postupy. Jeho základom sú inštalácie rôznej povahy, ktoré využívajú svetlo ako médium na sprostredkovanie vnemu, interakcie, alebo zážitku.