Ďalšie informácie

Organizátor Festivalu svetla

SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu je občianske združenie, ktoré od svojho založenia v roku 1993 pôsobí v oblasti podpory vzdelávania, vedy a výskumu. Účasťou na zaujímavých popularizačných, verejnoprospešných a vedeckých projektoch sa snaží o popularizáciu vedy a výskumu a ich prepájanie s praxou. Zároveň poskytuje podporu a pomoc školám pri rozvoji moderného a inovatívneho vzdelávania pri získavaní finančných prostriedkov prostredníctvom grantov, projektov a výziev. Našou víziou je moderná spoločnosť otvorená inováciám, novým myšlienkam a nápadom - spoločnosť, ktorá vie oceniť prínos nových trendov a kreatívnych riešení, a zároveň ich aj efektívne využiť v praktickom živote. Organizovaním rôznych súťaží pre deti a mládež podporujeme rozvoj ich kreativity a osobnosti.

 

 

Odborní a technickí garanti

 

Medzinárodné laserové centrum je priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a slúži od roku 1997 ako excelentné vedecko-výskumné a vzdelávacie centrum rezortu školstva, zamerané pre laserovú techniku a fotoniku.

 

 

KVANT spol. s r.o. je spoločnosť, ktorá počas svojej viac ako 20 ročnej existencie zaznamenala výrazné úspechy vo vývoji, výrobe a aplikácií vlastných riešení a produktov, ako aj v distribúcii technických zariadení pre vedu, výskum, priemysel a služby. V oblasti vývoja a výroby laserových zobrazovacích systémov patrí medzi špičkové firmy vo svetovom meradle.

 

 

 

 

Akasha Visualstation s.r.o. je kreatívne štúdio zaoberajúce sa počítačovou grafikou a videom so zameraním na 3D video-mapping, motion design, stage design a živé predstavenia (live performance).