Exteriérové inštalácie

Vizuálne najatraktívnejšou zložkou Festivalu svetla budú exteriérové svetelné inštalácie, ktoré budú tvoriť okruh cez Bratislavu-Staré mesto a priľahlé brehy Dunaja. Inštalácie budú umiestnené predovšetkým na miestach významných stavieb a objektov mesta. Festivalovým centrom a miestom konania verejných diskusií bude Berlinka, Gallery Café & Bistro. Ako centrum edukačných a hravých aktivít bude slúžiť Petržalská strana Dunaja - Rivers Club a planetárium.

Zoznam exteriérových inštalácií už čoskoro!