Verejná diskusia

Novinkou tohoročného festivalu bude Verejná diskusia so zaujímavými osobnosťami na aktuálne témy súvisiace so svetlom. Veľmi radi Vás privítame v krásnych priestoroch kaviarne Berlinka, Gallery Café & Bistro, kde sa okrem diskusií môžete dozvedieť zaujímavosti z priebehu celého festivalu.

Cieľom tohto podujatia bude sprostredkovať spoločenskú diskusiu na aktuálne témy, ktorými spoločnosť žije, a ktoré sú zároveň v priamej súvislosti s pojmom „svetlo“ a jeho možnými interpretáciami a aplikáciami. Našim zámerom je ponúknuť tzv. renesančný formát verejných diskusií, ktoré budú koncepčne spájať a prepájať vedu, technológie a umenie, no zároveň budú zahŕňať i ďalšie dôležité aspekty, ktoré na nich priamo vplývajú – napríklad vzdelanosť, školstvo, historické kontexty, či spoločenské súvislosti.

Hlavnou časťou programu bude verejná debata s hosťami večera formou moderovanej diskusie. Prvý večer podujatia prinesie diskusiu o nových prístupoch práce so svetlom v oblasti vedy, súčasného umenia a kreatívneho priemyslu, kde myslenie „out of box” a vzájomné prepájanie odborov dokáže posúvať hranice aplikácií nových technológií a ich konkrétne uplatnenie v spoločnosti. V rámci druhého večera pôjde o debatu zameranú na svetlo z pohľadu filozofie, sociológie, histórie a ďalších odborov.