Ďakujeme

 

Touto cestou by sme sa v mene usporiadateľov chceli poďakovať všetkým návštevníkom, ktorí sa zúčastnili na Festivale svetla Bratislava 2016 a prispeli tak k nezabudnuteľnej atmosfére. Veľmi nás potešili pozitívne ohlasy verejnosti, ako aj námety na ďalšie ročníky.

Naše úprimné poďakovanie za podporu podujatia patrí hlavnému mestu SR Bratislava a mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ako aj všetkým ostatným partnerom, ktorí sa podieľali na jeho realizácii.

Nakoniec sa chceme poďakovať aj každému, kto na Festivale svetla pracoval, čímkoľvek priložil ruku k dielu a pričinil sa o dobrý priebeh tohto krásneho podujatia.

SRDEČNE ĎAKUJEME!

Usporiadateľ Festivalu svetla Bratislava

SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu