Termín

Vážení priatelia, novembrový termín sme sa po dlhých úvahách rozhodli definitívne presunúť na 23.-24.3.2018 a spoločne privítať prichádzajúcu jar.

Festival svetla sa uskutoční v dátumoch 23.-24.3.2018.

Podujatie Festival svetla, Bratislava je dialógom pokročilých technológií a vedy v oblasti fotoniky a života vo verejnom priestore, zamerané na obyvateľov mesta i jeho návštevníkov.

Ak sa 20.storočie  považovalo za zlatý vek fyziky a elektroniky, nastupujúce 21. storočie môžeme právom považovať za nastupujúce storočie fotoniky. Zámerom Festivalu je preto poskytnúť platformu pre vzájomné zdieľanie rôznych prístupov k spoločnej ústrednej téme "Svetlo", vrátane inštalácií a performancií inšpirovaných fyzikou svetla, aplikácií najmodernejších technológií generácie svetla či technológií  využívajúcich moderné vizuálne a kreatívne postupy. Jeho základom sú inštalácie rôznej povahy, ktoré využívajú svetlo ako médium na sprostredkovanie vnemu, interakcie alebo zážitku.