O projekte

Festival svetla je projekt, ktorý spája vedu a umenie a zároveň podporuje mladé talenty. Už v roku 2015 ponúkol, okrem iného, aj päticu silných a monumentálnych inštalácií v znamení svetla a nových technológií a bol podporený Vyšehradským fondom.

Začiatok Festivalu svetla nebol v roku 2015 iba náhodou. Rok 2015 bol medzinárodným rokom svetla. Táto globálna iniciatíva mala všetkým občanom pripomenúť dôležitosť svetla a optických technológií v živote človeka.

Inšpirujme sa, vzdelávajme sa a spájajme sa v globálnom meradle.

Motivácia

Motiváciou zorganizovať Festival svetla 2016 v Bratislave je vytvoriť trvalo udržateľný formát podujatia zameraného na všeobecnú verejnosť a mládež, kombinujúceho vyspelé technológie, súčasné umenie a moderné vedecko-technické riešenia s vysokou pridanou hodnotou. Jeho cieľom je zvýraznenie úlohy fotoniky* - vedy a technológií pracujúcich so svetlom - pre život, prácu a zábavu v modernom meste. Veríme, že priamy dialóg medzi obyvateľmi – laikmi i odborníkmi - bude kľúčom k úspešnému rozvoju Bratislavského regiónu v tejto perspektívnej oblasti. 

*Fotonika je názov vedy a technológií zaoberajúcimi sa generáciou, kontrolou a detekciou svetla. Fotonika patrí medzi kľúčové technológie (KET) Európskej únie. Fotonika je základom mnohých technológií používanými v bežnom živote, ako sú smartfóny, počítačová technika, medicínske prístroje, moderné osvetlenie, informačné technológie a mnoho ďalších.

Zameranie

Podujatie Festival svetla, Bratislava je dialógom pokročilých technológií a vedy v oblasti fotoniky a života vo verejnom priestore, zamerané na obyvateľov mesta i jeho návštevníkov. Ak sa 20.storočie  považovalo za zlatý vek fyziky a elektroniky, nastupujúce 21. storočie môžeme právom považovať za nastupujúce storočie fotoniky. Zámerom Festivalu je preto poskytnúť platformu pre vzájomné zdieľanie rôznych prístupov k spoločnej ústrednej téme "Svetlo", vrátane inštalácií a performancií inšpirovaných fyzikou svetla, aplikácií najmodernejších technológií generácie svetla či technológií  využívajúcich moderné vizuálne a kreatívne postupy. Jeho základom sú inštalácie rôznej povahy, ktoré využívajú svetlo ako médium na sprostredkovanie vnemu, interakcie alebo zážitku. Súčasťou zámeru je podpora inovatívnych a environmentálne priaznivých technológií svietidiel s využitím LED, laserových technológií a optovlákien, ako aj využitie najmodernejších zobrazovacích a komunikačných prostriedkov vo formách ako napr. planetárium, interaktívne audiovizuálne technológie a podobne. Inštalácie sú okrem umeleckého stvárnenia prostriedkom predstavenia inovatívnych firiem a zaujímavých technických riešení širokej verejnosti.

Neoddeliteľnou súčasťou Festivalu je pripomenutie si histórie mesta Bratislavy so skrytými súvislosťami a zaujímavými miestami ktorými v uliciach Bratislavy dennodenne prechádzame. Svetelné a interaktívne inštalácie sú preto umiestnené predovšetkým na miestach významných stavieb a objektov, pochádzajúcich z dávnej minulosti či nedávnej histórie rozvoja mesta.

História

22.-24. septembra 2016 sa každý deň po zotmení rozsvietili inštalácie v uliciach Starého Mesta a na nábreží Dunaja v Petržalke. Podrobnosti o podujatí a všetkých inštaláciách ročníka 2016 nájdete v tejto brožúre. Festival svetla Bratislava 2016 nadviazal na úspešné podujatie Art of Light - Festival svetla 2015 (www.artoflight.eu), ktorý sa uskutočnil počas Medzinárodného roku svetla (www.light2015.org) v dňoch 10-12.októbra 2015, paralelne s medzinárodným festivalom umenia Biela Noc 2015 (http://bielanoc.sk). Projekt Festivalu svetla bol schválený ako grant Visegrádskeho fondu, prepájajúci moderné technológie a vedu v oblasti fotoniky s históriou a umením. Jeho súčasťou boli o.i. podujatia Svetelná akadémia (Light Academy), Light & business, verejná debata (Martinus, moderátor Š.Hríb), street workhop a najmä svetelné inštalácie Veža svetla (Most SNP), Resonator (Eurovea), Z hlbín času (kaplnka sv. Jakuba a Rybárska brána), Opera pod mostom (Mirbachov palác) a množstvo ďalších umeleckých inštalácií v priestoroch obchodného centra Eurovea (G.Turuk, J.Danák, medzinárodné centrum pre umenie a nové technológie CIANT a ďalší).

Festival svetla svojím zameraním a organizáciou úzko súvisí s medzinárodnými projektami FP7 GoPhoton! (www.gophoton.eu) a H2020 Photonics4all (www.photonics4all.eu), ktorých hlavným cieľom je predstaviť a spopularizovať Fotoniku ako novú a rýchlo rozvíjajúcu sa oblasť priemyslu a výskumu. V rámci týchto projektov sa uskutočnil celý rad podujatí v mnohých krajinách Európskej únie, kde široká odborná ako aj laická verejnosť mala možnosť sa stretnúť so špičkovými vedcami, výskumníkmi a umelcami pracujúcimi v oblasti fotoniky a tak spoznať nové fascinujúce aplikácie, kde hlavnú úlohu hrá svetlo – napr. Festival Llum Barcelona, Festival della Luce, Como a mnohé ďalšie. Slovenská republika bola a je zastúpená v oboch projektoch prostredníctvom Medzinárodného laserového centra, jedného zo spoluorganizátorov Festivalu svetla, Bratislava 2016.